banner_tsf

banner_isbanknew

Yarışma Yönergesi
doc Yarışma Yönergesi.doc  - pdf Yarışma Yönergesi.pdfYönerge 2010–2011 sezonunda yapılacak olan Türkiye Çocuk Satranç Ligi için hükümleri ve takvimi içermektedir.

1. GENEL İLKELER:

i. TSF Satranç Yarışmaları Prosedürü ile TSF Takım Satranç Yarışmaları Genel Yarışma Yönergesi hükümleri geçerlidir.

ii. Amaç: Çocukların; takım ruhu içerisinde birlikte hareket edebilme yeteneğini geliştirmek, yaşıtları ile birlikte olurken tutum ve davranış geliştirmelerine katkı sağlamak, çocuk yaş grubu satranç sporcularının maç eksiğini tamamlamak.

 

2. KATEGORİ- HAKLAR:

a. 11 yaş ve altı çocuk satranç sporcuları takım halinde yarışırlar, (Yarışma başlangıcı 2010 yılı olup, 01 Ocak 1999 ve sonrası doğanlar katılabilirler.)

b. Takımlarda kız-erkek sporcu sınırlaması ve ayrımı yoktur,

c. İl (İlçe) Yerel Çocuk Satranç Ligi Yarışmaları ve ardından Türkiye Çocuk Satranç Ligi Final Yarışması şeklinde uygulanır,

d. Gerekli katılımın ve koşulların sağlanabildiği ilçelerde yerel lig kurulabilir,

e. İlçe birincisi olan takımlar da, il birinciliği haklarını elde ederler,

f. İlçe ve İl yarışmaları sonunda ilk üç dereceye giren takımların sporcularına madalya; Türkiye Finalleri'nde ilk üç dereceyi elde eden takımlara kupa, sporcularına ise madalya verilir.

 

3. KATILIM:

a. GSGM esaslarına göre tescil edilmiş kulüplerin takımları,

b. Okul satranç kulüplerinin oluşturduğu takımlar,

c. En az 5, en çok 8 satranç sporcusunun bir araya gelerek oluşturdukları takımlar; Çocuk Satranç Ligi'ne katılabilirler.

d. Takımlar 20.- TL katkı payını, TSF İş Bankası 4200(şube kodu) 5930838 numaralı hesabına yatırmalıdırlar. Yarışmalarda dekont ibrazı gereklidir.

 

4. İLKELER:

a. Sporcuların bir kulübün üyesi olmaları zorunlu değildir,

b. Kulüp veya bireysel lisansa sahip sporcudan oluşan takımlar 4 masa üzerinden yarışacaktır,

c. Takımlarda gerçek isimler kullanılabileceği gibi takma isimler de kullanılabilir(genç beyinler, sarı kanaryalar, kartallar, ateş böcekleri vb.),

d. Takma isim kullanılması durumunda; toplumda şiddet ve korku yaratmayacak, tiksinti ve kötülük duygusu uyandırmayacak, ulusal birlik ve beraberliğin dışında eğilimleri çağrıştırmayacak biçimde seçim yapılmalıdır. İsimler Türkçe ve anlaşılır olmalıdır,

e. Kullanılacak takma isimler TSF Teknik Kurulu tarafından incelenerek kabul edilir,

f. Aynı isme sahip birden çok takımın olması durumunda takımlar, önüne konacak il adı ile anılırlar(Sakarya Kaplanları, K.Maraş Atatürk İlköğretim Okulu vb),

g. İlçe-İl yarışmalarının takvimi, başlama ve bitiş tarihleri federasyon programına uyumlu olarak, il düzenleme kurulları tarafından oluşturulur. Takvim oluşturulurken yaş grupları il birinciliği, MEB yarışması il ve Türkiye Birinciliği gibi önemli yarışmalar dikkate alınır.

 

5. YARIŞMA FORMATLARI:

a. Türkiye Finali 60 dk+30 sn. eklemeli tempo ile 9 tur isviçre sistemi olarak gerçekleştirilir,

b. İl-İlçe yarışmalarında en az 45 dk+30 sn. eklemeli tempo uygulanır,

c. İl-İlçe liglerinin oluşabilmesi için en az dört takımın katılıyor olması gerekir; yarışma sürecinde takım sayısının üç’ün altına düşmesi halinde grup dağıtılır.

d. Dört’den az takımı olan ilçeler, il merkezinde ya da lig oluşturulmuş en yakın ilçede yarışmaya katılabilirler,

e. Yarışmalar, her buluşmada en çok 2 tur oynanması koşuluyla en az 3 buluşma olarak gerçekleştirilir,

f. Takım sayılarına göre aşağıdaki sistemler uygulanır ve belirtilen sayı kadar takım Türkiye Finali’nde oynamaya hak kazanır:

i. Dört takım: Çift turlu döner sistem(2*3); birinci olan takım,

ii. Beş-altı takım: beş tur döner sistem; birinci olan takım,

iii. Yedi-sekiz takım: 7 tur döner sistem; birinci ve ikinci olan takım,

iv. Dokuz-on takım: 5 tur isviçre sistemi; birinci ve ikinci olan takım,

v. Onbir-onüç takım: 6 tur isviçre sistemi; ilk üç takım,

vi. Ondört ve üzeri takım: 7 tur isviçre sistemi; ilk dört takım(her ek dört takım için bir tur ve kontenjan ilave edilir),

vii. 22 ve üzeri takımı olan gruplar ikiye bölünebilir.

6. ANA LİSTE:

a. Türkiye Çocuk Satranç Ligi’nde, ana listelerde, en az 5, en fazla 8 sporcu olacaktır. Ana listeler, belirlenen takvim uyarınca, İl-İlçe temsilciliklerine verilir. Kazanılan haktan yararlanılarak Türkiye Finali'nde yer alacak takımların, verilen bu liste ile katılmaları   zorunludur.

b. Takımların kuvvet derecesi listede bulunan ilk 4 sporcunun rating ortalaması ile bulunur.

c. Ana Liste sıralamasında;

i. Sporcuların öncelikle ELO ardından UKD puanları dikkate alınır. Sporcular bu sıra ile ana listede yer alırlar,

ii. Bir rating puanı olmayan sporculara rating puanı olan sporculardan sonra yer verilir,

iii. Takımda rating puanı olan sporcunun bulunmaması durumunda, sporcular, takım yöneticisinin öngördüğü biçimde sıralanır,

d. Takımlarda,  maça çıkış sırasında; her turda, ana liste sırası bozulmadan yukarıdan aşağıya              doğru işaretlenen herhangi dört sporcu, sıra ile yer alır.

 

7. YARIŞMA UYGULAMASI:

İlçe/İl/Türkiye Yarışmalarında,

a. Birinci tur öncesi, takım maça çıkış listesinin süresi içinde verilmemesi durumunda hakem ana listede yer alan ve en üstteki ilk dört sporcuyu birinci turda yer alacak sporcular olarak ilan eder,

b. Sonraki turlarda, takım maça çıkış listesinin süresi içinde verilmemesi durumunda hakem bir önceki turda yer alan dört sporcuyu o turda yer alacak sporcular olarak ilan eder,

c. İl-İlçe yarışmalarında takımlar;

i. Bir takım, en fazla bir eksik sporcu ile maça başlayabilir.

ii. Turun başlangıcında bir takımın, iki veya fazla sporcusunun eksik olması durumunda maç başlatılmaz.

iii. Gecikme süresi sonunda birden fazla eksik sporcusunu tamamlayamamış bir takım, o turda hükmen kaybeder.

d. Herhangi bir şekilde 2 tur karşılaşmalara çıkmadığı için hükmen kaybeden takımlar yarışmadan çıkarılırlar.

e. Takımların puanlarının belirlenmesinde, TSF Takım Satranç Yarışmaları Genel Yarışma  Yönergesi hükümleri uygulanır.

g. Final yarışmasında, geç kalma süresi sıfır dakikadır; ancak bu süre İl/İlçe yarışmalarında   onbeş dakika olarak uygulanacaktır.

h. FIDE Satranç Kuralları 9.1.b uygulanır.

 

8. EŞİTLİK BOZMA VE MASA DERECELERİ:

İlçe-il ve Türkiye finali yarışmalarında;

a. Eşit puanı olan takımlar için;

i. Eşit puanı olan takımlar için ilk olarak masa puanlarının toplamına bakılır,

ii.      Eşitlik sürüyorsa Sonneborn-Berger puanına,

iii. Eşitlik sürüyor ise rakibi olan takımların almış oldukları masa puanları toplamına,

iv.      Eşitlik hala sürüyorsa takımlar aynı hakları kazanırlar.

 

b.Masa Dereceleri:

Türkiye finali yarışmasında;

i. Tüm masalarda yüzdelik başarı sıralamasına   göre ilk 3 dereceye giren sporculara madalya verilir.

ii. Yüzdelik başarıdaki eşitlik halinde daha çok oyun oynayan sporcu daha başarılı kabul edilir. Yine eşitlik halinde sporcuların takımlarının aldığı dereceye bakılır.

iii. Sporcuların  en az 8 karşılaşmada oynamaları gereklidir.

iv. Sporcular en az 8 oyun oynadıkları masalardan derecelendirmeye girerler.

v. Sporcuların sıralanan ölçütlere uymalarına karşın madalya hak edebilmeleri için en az oynadığı maç sayısının yarısı kadar puan alması gereklidir.

 

9. İTİRAZLAR:

a. İlçe/İl yarışmalarında itiraz kurulu oluşturulmayacaktır. Başhakemin kararı geçerlidir.

b. Türkiye Finalinde: TSF İtiraz Kurulları Prosedürü uyarınca kurulacak itiraz kurulu, itirazları değerlendirir. İtirazlar, itiraza ilişkin maçın oynandığı turun bitiminden sonra en geç 15 dakika içinde yazılı olarak Başhakeme yapılacaktır. İtiraz Güvence bedeli 75.-TL dir.

 

10. BİLDİRİM:

Yönergenin TSF Resmi Internet sitesinde yayınlanması ile resmi duyuru yapılmış sayılır,

 

a. YOLLUK, GÖREV TAZMİNATI VE ULAŞIM BEDELİ:

Yarışmada; sporcu, antrenör ve yöneticilere federasyonca yolluk, görev tazminatı ya da ulaşım bedeli ödenmez.

Gruplarında birinci olan takımların konaklamalarında yapılacak indirim final yarışmaları öncesinde duyurulacaktır. Grup maçlarını tamamlayan ancak finallere katılma hakkı edememiş takımlar, finallere 80 TL katkı payı ödeyerek katılabilirler.


( EK – 1 )

 

2010–2011 ETKİNLİK DÖNEMİ TÜRKİYE ÇOCUK SATRANÇ LİGİ TAKVİMİ

 

Açıklama

Tarih

Yer

Türkiye Çocuk Satranç Lig Yarışmaları İçin Ön Hazırlık Çalışmalarının Başlaması

20 Eylül  2010 Pazartesi

 

Türkiye Çocuk Satranç Ligi için katılım başvuruları (İlçe-İl temsilciliklerine)

22 Kasım 2010

 

Türkiye Çocuk Satranç Ligine katılacak ilçe/il takımlarının Federasyona bildirilmesi (son tarih)

26 Kasım 2010

 

Türkiye Çocuk Satranç Ligine katılacak İlçe/il takımlarının TSF internet sitesinde yayınlanması

29 Kasım 2010

 

Türkiye Çocuk Satranç Ligi için Ana Listelerinin İlçe/İl temsilciliklerine teslimi

1 Aralık 2010

 

Türkiye Çocuk Satranç Ligi İlçe/İl Yarışmaları (Başlangıç)

4 Aralık 2010

İller

Türkiye Çocuk Satranç Ligi İlçe/İl Yarışmaları (Bitiş)

13 Mart 2011

İller

Türkiye Çocuk Satranç Ligi İlçe/İl yarışmaları sonuçlarının Federasyona bildirilmesi (son tarih)

15 Mart 2011

 

Türkiye Çocuk Satranç Ligi Final Yarışması

12–17 Nisan 2011

 

 

 

TSF ile yazışma yapılmasını gerekli kılan haller haricinde genel iletişim, (sorular, yardım, destek vb.) Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir adresi aracılığıyla sağlanacaktır.

 


( EK – 2 )

 

2010–2011 ETKİNLİK DÖNEMİ TÜRKİYE ÇOCUK SATRANÇ LİGİ

İL/İLÇE TAKIM KATILIM LİSTESİ

 

İLİ

 

SIRA

İLÇE

TAKIM ADI

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

13

 

 

14

 

 

15

 

 

16

 

 

17

 

 

18

 

 

19

 

 

20

 

 

 

Gençlik ve Spor İl Müdürü

…… / …… / 2010

 


( EK – 3)

 

2010–2011 ETKİNLİK DÖNEMİ TÜRKİYE ÇOCUK SATRANÇ LİGİ

İL/İLÇE YARIŞMALARI SONUÇ BİLDİRİMİ

 

İLİ

 

SIRA

İLÇE

TAKIM ADI

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

Gençlik ve Spor İl Müdürü

…… / …… / 2010

 

 

( EK – 4 )

 

FİNAL GRUBU TURNUVA PROGRAMI

 

Açıklama

Tarih

Saat

Varış

12 Nisan 2011 Salı

12.00

Teknik Toplantı

21.00

1. TUR

13 Nisan 2011 Çarşamba

10.00

2. TUR

15.00

3. TUR

14 Nisan 2011 Perşembe

10.00

4. TUR

15.00

5. TUR

15 Nisan 2011 Cuma

10.00

6. TUR

15.00

7. TUR

16 Nisan 2011 Cumartesi

10.00

8. TUR

15.00

9. TUR

17 Nisan 2011 Pazar

10.00

Ödül Töreni

15.00

Ayrılış

18.00

 

 


 
Turkish Chess Federation © 2011